Lâu nay bài thi khảo sát đánh giá năng lực người học là xu thế chung, ĐHQG hà Nội thực hiện tầm 4-5 năm rồi , mới đây ĐHQG tpHCM  làm vài năm; học sinh vùng sâu nghe mà chưa tường xin chia sẻ cùng tham khảo nhé.